WWW.SOMAX.SK


 

O nás

Spoločnosť SOMAX po krátkom prerušení v roku 2003 naviazala na dlhoročné skúsenosti pôsobenia v elektrotechnickom priemysle, najmä v oblasti dodávateľsky vykonávaných prác stredného rozsahu pri zhotovovaní elektrických rozvodov v priemyselných objektoch, občianskej výstavby, pri rekonštrukciách obytných a rodinných domov. Ďalej pri montážach vo výrobných závodoch, hoteloch, športových zariadeniach a pod.