Ako by mal pôsobiť manažér na svojom mieste

Pozícia manažéra pôsobí lákavo, no zároveň veľmi zodpovedne a mal by ju hájiť človek na svojom mieste. Nie každý má potrebné skúsenosti, ale aj intelelekt a sociálnu gramotnosť k tomu, aby bol k tejto pozícii ideálny, prinajmenšom dostatočne spoľahlivý a vzdelaný v určitých sociálnych aspektoch. Tento post by totiž so sebou nemal obnášať len schopnosť zodpovedne pracovať, ale takisto vedieť jednať s ľuďmi a poznať určité etické, ale aj psychologické základy. Veď práve manažér okrem iného pracuje hlavne s ľudskými zdrojmi.

poradce

  • Stránkou slabého manažéra je  zameranosť predovšetkým a len na svoju osobu a svoje ego. Naopak stránkou silného manažéra je jeho otvorenosť, avšak s určitými hranicami. Preto sa skúsme pozrieť na niekoľko bodov, respektíve znaky, na základe ktorých zistíte, či v kresle manažéra sedí tá pravá osoba. Ako modelovú si zoberme situáciu, v ktorej manažér vykonáva pohovor s potenciálnym zamestnancom.

Počas pohovoru sa začne pýtať na odporučené otázky, určite tak na dosiahnuté úspechy záujemcu o prácu. Akonáhle záujemca začne odpovedať, slabý manažér asi po minúte zmení tému, nakoľko úspechy potenciálneho zamestnanca ho úprimne nezaujímajú, skôr vsadí na svoje otázky a ego, než na to podstatné- odpovede žiadateľa o prácu.

podnikání

Vizitke správneho manažéra nepomôže ani jeho zlá štylistika či výber slov a jednanie, ktoré pripomína, že sotva vyšiel strednú školu a v živote prečítal jednu knihu a už vôbec nie o etickom prístupe k podriadeným.
Silný manažér by však mal dať žiadateľovi o prácu slušným spôsobom pocítiť, že tu sa hrá podľa ich systému a ich pravidiel, respektíve tak zároveň spomenúť systém, akým sa v danej firme pracuje.
Manažér je tu takisto od toho, aby pomohol s kariérnym rastom a „vychovával“ si skúsených, šikovných zamestnancov. Preto by mal jednať v mene firmy a kolektívnych pracovných výsledkov, nie v mene seba samého a svojich osobných  záujmov.