Lujza vládne nad svetom

Ženské meno Lujza má pôvod vo francúzštine. Jeho význam znie doslovne „ tá, čo vládne nad svetom“. Ženy s týmto menom sú vyslovené pragmatičky. Veci riešia s rozumom a rozvahou, pričom svoje emócie prejavujú len málo. Zároveň ich však i v skutočnosti vedia držať na uzde. Práve vďaka tejto vlastnosti, si ich dôveru získate veľmi ťažko. So svojimi problémami sa nezveria len tak hockomu, skôr ich prežívajú vo vnútri.

anděl
 
Lujzy oplývajú výbornou pamäťou.Stojí za ňou ich vysoká inteligencia. Tá je zameraná na praktickosť, v podstate rovnako, ako všetko ich v živote. Táto vlastnosť môže i za to, že sa len veľmi ťažko zamilujú. Aj vo vzťahu totiž pozerajú skôr na pragmatické veci. Láska na prvý pohľad, alebo preskočenie iskry, je u nich takmer nepredstaviteľnou záležitosťou. Lujzy majú svoj klasický pôvab a šarm, takže o záujem mužov nemajú núdzu. Ak si nejakú vyhliadnete, skúste jej prepáčiť jej začiatočnú odmeranosť. Mnohokrát ide skôr o akúsi sebaobranu.
 
Lujza je  veľmi starostlivá a odvážna žena.Dokáže sa obetovať pre iných, a to najmä v kruhu svojej rodiny. Aby z týchto dievčat, však vyrástli silné ženy, je potrebné ich už od útleho detstva zahŕňať množstvom lásky. Vo svojom okolí jednoducho potrebujú cítiť oporu. Keďže sú veľmi introvertné, mohli by si svoje ukryté emócie, vybíjať inde. Väčšinou prostredníctvom neviazaných vzťahov a častého striedania partnerov. 
 
Medzi negatívne vlastnosti patrí ich silná pomstychtivosť. Ak ich raz zradíte, alebo im inak ublížite, verte že sa to nezaobíde bez odozvy. Túto ich, nie najsvetlejšiu stránku, umocňuje i fakt, že sa veľmi rady ľutujú. Vo svojom vnútri vedia i tú najmenšiu krivdu premeniť na neodpustiteľný hriech.
 kráska

Tieto ženy obľubujú tradičné hodnoty. Mohli by sme ich pokojne označiť za extrémne konzervatívne osoby. Mnohé z nich potrebujú k svojmu životu vieru v Boha, poprípade čokoľvek vyššie. Neveria totiž svojim rozhodnutiam, ani intuícii. Preto potrebujú niečo, alebo niekoho, na koho sa môžu vždy s istotu obrátiť.