Od dôb Márie Terézie až doteraz

Je to presne 245 rokov, od kedy uhorská a česká kráľovná, arcivojvodkyňa Mária Terézia zaviedla povinnú školskú dochádzku na území Habsburskej monarchie. Od tejto doby sa nijak radikálne zmeny v školstve neudiali. Aj keď isteže už dávno nie je povinné v našich školách hovor po maďarsky a naše deti sa môžu vzdelávať v čistých priestoroch, ktoré dopĺňa moderné vybavenie a technika. Avšak základ ostáva stále rovnaký. Deti sú nútene presedieť dlhé hodiny vo svojich laviciach pri počúvaní, miestami až nezáživného, výkladu. Následne sú ich vedomosti, získané dlhým memorovaním, skúšané a hodnotené pri tabuli alebo prostredníctvom testov. Mnoho z nich odchádza domov s pocitom sklamania a viny za svoje „neúspechy”. Naozaj si myslíte, že vzdelávanie by malo byť práve o neustálom bifľovaní?!

knihovna

Moderná výučba – ktorým smerom sa treba vydať?
Spomeňte si na jednu vec, ktorú ste sa naučili v škole. Pamätáte si ju? Bola naozaj pre Vás tak zásadná, že Vám prevrátila celý život na ruby? Alebo ešte lepšie… Spomeňte si koľko listov, strán a zošitov ste počas Vášho štúdia zapísali poznámkami. Pamätáte si všetko toto učivo, ktoré ste sa roky drilovali?  ….pravda je taká, že väčšinu vecí, ktoré sa v školách naučíme aj tak zabudneme alebo pre náš osobnostný a profesijný rast nie sú dôležité.

studenti

Veľkou inšpiráciou pre nás môže byť fínsky vzdelávací systém. Je založený hlavne na prirodzenom rozvoji detskej osobnosti a objavovaní sveta, ktorý je pre náš druh typický. Deti v školách netrávia dlhé hodiny, aby sa pripravovali na náročné testy, ktoré ukazujú len to koľko faktov si boli schopné zapamätať, ale miesto toho sa učia praktické zručnosti, rozvíjajú si tvorivé myslenie, budujú vlastnú osobnosť a získavajú znalosti z rozličných oblastí prostredníctvom  vlastného objavovania za pomoci ich učiteľov, ktorí ich netrestajú ale sú ich sprievodcovia na životnej ceste. Paradoxom je, že aj keď chodia fínske deti úplne najmenej z celého západného sveta do školy, len 20 hodín týždenne, (pre porovnanie slovenské deti chodia cca o 10 hodín viac)  a nemajú žiadne domáce úlohy sú študentmi s najlepšími výsledkami na svete.

Myslím, že už konečne nastal čas na zmenu!