Stres v práci? Open office je riešením

Väčšina z nás má sedavé zamestnanie a čokoľvek, čo urobíme, aj keď pasívne, smerom k fyzickému pohybu, prináša mnohé benefity. 

pracoviště
 
Znížte úroveň stresu
V jednom prieskume sledovali fyzickú aktivitu a úroveň stresu 231 vládnych zamestnancov, z ktorých všetci boli označovaní za zdravých. Niektorí pracovali v otvorenej kancelárii, buď s nízkymi deliacimi stenami medzi stolmi alebo vôbec žiadnymi. Ostatní pracovali v kanceláriách vybavených vysokými obdĺžnikovými kabínami alebo v plne stenami oddelených priestoroch.
 
schůzka

Pracovníci v otvorených kanceláriách boli o 20% aktívnejší ako pracovníci v uzavretých kanceláriách a 32% bolo aktívnejších ako kolegovia v súkromných kanceláriách. V porovnaní s kolegami majúcimi sedavé zamestnanie, aktívni pracovníci mali o 14% nižšiu úroveň stresu mimo kanceláriu.
 
Ako to prinúti ľudí hýbať sa?
Rozdielnosť v aktivite v kancelárii môže byť spôsobená zvýšeným povedomím ostatných, keď pracujú v tzv. open office.
 
To vedie k tomu, že pracovníci sa musia hýbať, aby našli súkromie, keď sa chcú stretnúť s inými či už osobne alebo telefonicky.
 
Počas troch dní a dvoch nocí účastníci štúdie nosili zariadenia na sledovanie ich srdca a celkovej aktivity. Tiež vyplňovali hodinové prieskumy na sledovanie výkyvov nálad v práci. Dlhší prieskum na konci meral celkové hladiny stresu.

Po úprave mnohých faktorov, vrátane veku, pohlavia a váhy, výskumníci zistili, že celkovo boli muži aktívnejší v práci než ženy a mladší, štíhlejší pracovníci boli sa menej unavili než ich starší a ťažší rovesníci.

podnikání
 
Nová diskusia
V priemere sa však ukázalo, že tí, ktorí pracujú v otvorenej kancelárii, sú výrazne aktívnejší a menej unavení, než keď pracujú v uzavretej kancelárii. Rozloženie otvorenej kancelárie sa zdá byť spojené s lepším duševným zdravím.
Vedci dúfajú, že ich zistenia povedú k novej diskusii o výhodách a nevýhodách rôznych aspektov dizajnu kancelárií vzhľadom na oblasť zdravia.